Sterk vekst i islandsk forskning

06.01.2003
I Hagstofa Islands nylig publiserte årbok for 2002 går det frem at forskningsressursene har hatt stor vekst i Island i løpet av de siste tiårene.
I Islands statistiske sentralbyrås nylig publiserte årbok for 2002 går det frem at forskningsressursene har hatt stor vekst i Island i løpet av de siste tiårene, melder NMRs informasjonstjeneste.

I 1999 var forskningsmidlene på 14 521 mill ISK (ca 162 mill euro). 10 år tidligere var de på 4 739 millioner ISK. Utgiftene til forskning har dermed blitt tredoblet i denne tiårsperioden. I samme periode opplevde Island en fordobling i antall forskerårsverk, fra 1177 til 2390, samt en dobling av forskningsutgiftenes andel av BNP fra 1,03 til 2,3 prosent.

Les mer på Hagsofas hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her