Sterk vekst i islandsk forskning

06.01.2003
I Hagstofa Islands nylig publiserte årbok for 2002 går det frem at forskningsressursene har hatt stor vekst i Island i løpet av de siste tiårene.
I Islands statistiske sentralbyrås nylig publiserte årbok for 2002 går det frem at forskningsressursene har hatt stor vekst i Island i løpet av de siste tiårene, melder NMRs informasjonstjeneste.

I 1999 var forskningsmidlene på 14 521 mill ISK (ca 162 mill euro). 10 år tidligere var de på 4 739 millioner ISK. Utgiftene til forskning har dermed blitt tredoblet i denne tiårsperioden. I samme periode opplevde Island en fordobling i antall forskerårsverk, fra 1177 til 2390, samt en dobling av forskningsutgiftenes andel av BNP fra 1,03 til 2,3 prosent.

Les mer på Hagsofas hjemmesider.
Nyhetsbrev
Facebook