Sterke arbeidsstyrker i Norden innen vitenskap og teknologi

21.05.2008
Hovedstadsregionene i Norge og Sverige er de regionene i EU + Island, Norge, Sveits og Tyrkia som hadde høyest andel HRSTC-ansatte (= ansatte som både har avsluttet høyere utdannelse og er ansatt i vitenskaps-/teknologisektoren) i 2006.
 Sterke arbeidsstyrker i Norden innen vitenskap og teknologi
En nylig publisert rapport fra Eurostat, “Highly educated persons in science and technology occupations”, ser på regionale data for de nevnte landene i forhold til befolkningsandeler med høyere utdanning og arbeid i vitenskapelig sektor og/eller teknologisektoren. Artikkelen presenterer også data som tar for seg kvinneandeler og distribusjon av HRSTC-ansatte mellom ulike sektorer. ”Arbeidsstokken innen vitenskapelig sektor og teknologisektoren (HRST) kan benyttes som indikator for utviklingen av kunnskapsbasert økonomi i regionen”, kommenteres det i artikkelen. ”Kjernegruppen innenfor denne populasjonen (HRSTC) kan sees som aktive interessenter i utviklingen av kunnskap og teknologisk innovasjon.”

Oslo/Akershus (Norge) og Stockholm (Sverige) ligger helt på topp av de 25 europeiske landene som har høyest andel av HRSTC-ansatte i den regionale arbeidsstyrken og presenteres i artikkelen fra Eurostat. 33% av arbeidsstyrken i Oslo/Akershus var HRSTC-ansatte i 2006. i Stockholmsregionen var 28 % HRSTC. 6 av de 25 regionene i den publiserte HRSTC-statistikken er nordiske regioner.

HRST (Humans Resources in Science and Technology) er definert som personer som enten har avsluttet høyere utdanning eller jobber i vitenskapelig sektor/ teknologisektoren. HRSTC omfatter den kjernegruppen blant disse som fyller begge kriteriene. Eurostat-artikkelen benytter andelen HRSTC blant de HRST-ansatte i befolkningen som en indikator for hvor godt tilgangen på høyt utdannet arbeidskraft matcher etterspørselen. Blant de 25 europeiske regionene som scorer best i denne målingen, finner vi åtte nordiske. Hele seks av Norges syv regioner er med blant disse 25.

Les hele artikkelen “Highly educated persons in science and technology occupations”


Nyhetsbrev
Facebook