Sterke arbeidsstyrker i Norden innen vitenskap og teknologi

21.05.2008
Hovedstadsregionene i Norge og Sverige er de regionene i EU + Island, Norge, Sveits og Tyrkia som hadde høyest andel HRSTC-ansatte (= ansatte som både har avsluttet høyere utdannelse og er ansatt i vitenskaps-/teknologisektoren) i 2006.
 Sterke arbeidsstyrker i Norden innen vitenskap og teknologi
En nylig publisert rapport fra Eurostat, “Highly educated persons in science and technology occupations”, ser på regionale data for de nevnte landene i forhold til befolkningsandeler med høyere utdanning og arbeid i vitenskapelig sektor og/eller teknologisektoren. Artikkelen presenterer også data som tar for seg kvinneandeler og distribusjon av HRSTC-ansatte mellom ulike sektorer. ”Arbeidsstokken innen vitenskapelig sektor og teknologisektoren (HRST) kan benyttes som indikator for utviklingen av kunnskapsbasert økonomi i regionen”, kommenteres det i artikkelen. ”Kjernegruppen innenfor denne populasjonen (HRSTC) kan sees som aktive interessenter i utviklingen av kunnskap og teknologisk innovasjon.”

Oslo/Akershus (Norge) og Stockholm (Sverige) ligger helt på topp av de 25 europeiske landene som har høyest andel av HRSTC-ansatte i den regionale arbeidsstyrken og presenteres i artikkelen fra Eurostat. 33% av arbeidsstyrken i Oslo/Akershus var HRSTC-ansatte i 2006. i Stockholmsregionen var 28 % HRSTC. 6 av de 25 regionene i den publiserte HRSTC-statistikken er nordiske regioner.

HRST (Humans Resources in Science and Technology) er definert som personer som enten har avsluttet høyere utdanning eller jobber i vitenskapelig sektor/ teknologisektoren. HRSTC omfatter den kjernegruppen blant disse som fyller begge kriteriene. Eurostat-artikkelen benytter andelen HRSTC blant de HRST-ansatte i befolkningen som en indikator for hvor godt tilgangen på høyt utdannet arbeidskraft matcher etterspørselen. Blant de 25 europeiske regionene som scorer best i denne målingen, finner vi åtte nordiske. Hele seks av Norges syv regioner er med blant disse 25.

Les hele artikkelen “Highly educated persons in science and technology occupations”


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her