Sterke forskerreaksjoner på norsk statsbudsjett

09.10.2006
Norges regjering bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2007. Fra forskerhold hevdes det at statsbudsjettet ikke prioriterer høyere utdanning og forskning. - Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning, sier finansministeren i en pressemelding.
I regjeringens tiltredelseserklæring forpiktet den seg til å følge opp de politiske løftene om økt innsats for forskningen. I den såkalte Soria Moria-erklæringen heter det at den norske forskningsinnsatsen skal økes til 3 prosent av BNP innen 2010. I statsbudsjettet for 2007 foreslås en nominell økning på 877 millioner kroner, noe som i følge Forskerforbundet ikke vil bidra til å nå dette målet. Forskerforbundet peker også på at det ikke foreslås nye stipendiatstillinger i 2007.
- Dette strider mot den vedtatte opptrappingsplanen, som forutsatte 350 nye stillinger i 2007, og vil få store konsekvenser for rekrutteringen til forskning og fremtidig kompetanseutvikling, sier Forskerforbundet på sin hjemmeside.

Også Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede, reagerer:
- Statbudsjettet prioriterer ikke høyere utdanning og forskning. Det er svært skuffende. Dette er ikke et bidrag til å bringe Norge i tet som kunnskapsnasjon. Regjeringen har i realiteten lagt målet om 3 % av BNP til forskning i skuffen, sier leder i Akademikerne Christl Kvam.

Overfor avisen Uniforum (Universitetet i Oslo) svarer kunnskapsminister Øystein Djupedal slik på kritikken:
- Jeg regner med at sektoren vil tåle en realnedgang på 1 prosent, også siden finanssituasjonen deres ser så god ut. Budsjettforslaget er et hvileskjær for universitetene og høgskolene etter at sektoren har hatt en samlet økning fra 14 til 21 milliarder NOK i løpet av de siste årene.

I regjeringens pressemelding om statsbudsjettet står det at budsjettforslaget setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning, heter det.

Les mer på statsbudsjettets hjemmesider.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her