Stiftelse på 500 millioner SEK skal redde Østersjøen

23.01.2006
En ny privat stiftelse har en kapital på 500 millioner SEK øremerket til å redde Østersjøen. Pengene skal brukes over en periode på 12-15 år og målet er å se en forbedring i miljøtilstanden i løpet av denne perioden.
- Vi skal starte nyskapende tverrvitenskaplige forskningsprosjekter, bygge forskernettverk, delta i workshops som resulterer i råd til besluttningstakere, og utvikle morgendagens eksperter, sier Erik Bonsdorff. Han er professor i marinbiologi ved Åbo Akademi og ansatt som vitenskaplig leder i stiftelsen.

Østersjøstiftelsen vil kunne finansiere felteksperimenter i stor skala og gjennomføre risikoprosjekter som ellers kan være vanskelig å få midler til.

Björn Carlssons Østersjøstiftelse ble grunnlagt 1. november 2005 etter at finansmannen Björn Carlsson donerte 500 millioner SEK fra sin private formue for miljøforbedrende tiltak i Østersjøen. Kungliga Vetenskapsakademien forvalter midlene i samarbeid med Åbo Akademi. Stiftelsen startet sin virksomhet ved årsskiftet.

Les mer hos Åbo Akademi
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her