Stiftelse på 500 millioner SEK skal redde Østersjøen

23.01.2006
En ny privat stiftelse har en kapital på 500 millioner SEK øremerket til å redde Østersjøen. Pengene skal brukes over en periode på 12-15 år og målet er å se en forbedring i miljøtilstanden i løpet av denne perioden.
- Vi skal starte nyskapende tverrvitenskaplige forskningsprosjekter, bygge forskernettverk, delta i workshops som resulterer i råd til besluttningstakere, og utvikle morgendagens eksperter, sier Erik Bonsdorff. Han er professor i marinbiologi ved Åbo Akademi og ansatt som vitenskaplig leder i stiftelsen.

Østersjøstiftelsen vil kunne finansiere felteksperimenter i stor skala og gjennomføre risikoprosjekter som ellers kan være vanskelig å få midler til.

Björn Carlssons Østersjøstiftelse ble grunnlagt 1. november 2005 etter at finansmannen Björn Carlsson donerte 500 millioner SEK fra sin private formue for miljøforbedrende tiltak i Østersjøen. Kungliga Vetenskapsakademien forvalter midlene i samarbeid med Åbo Akademi. Stiftelsen startet sin virksomhet ved årsskiftet.

Les mer hos Åbo Akademi
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her