Stor extern finansiering av forskning och forskarutbildning

01.08.2002
Högskoleverkets årsrapport 2001 meddelar att det i Sverige har skett stora förändringar i finansieringen av forskning och forskarutbildning. År 2001 svarade den externa finansieringen till 54 av forskningsintäkterna vid lärosätena.
Högskoleverkets årsrapport 2001 meddelar att det i Sverige har skett stora förändringar i finansieringen av forskning och forskarutbildning. År 2001 svarade den externa finansieringen till 54 av forskningsintäkterna vid lärosätena.

På åttiotalet finasierades forskning och forskarutbildning till 2/3 av fakulteterna och andra statsanslag. År 2001 hade denna andel sjunkit till 46 procent.

Men det är dock offentliga medel som står för huvuddelen av finansieringen, speciellt om man räknar EU-medel och medel från forskningsstiftelser som offentliga.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her