Stor extern finansiering av forskning och forskarutbildning

01.08.2002
Högskoleverkets årsrapport 2001 meddelar att det i Sverige har skett stora förändringar i finansieringen av forskning och forskarutbildning. År 2001 svarade den externa finansieringen till 54 av forskningsintäkterna vid lärosätena.
Högskoleverkets årsrapport 2001 meddelar att det i Sverige har skett stora förändringar i finansieringen av forskning och forskarutbildning. År 2001 svarade den externa finansieringen till 54 av forskningsintäkterna vid lärosätena.

På åttiotalet finasierades forskning och forskarutbildning till 2/3 av fakulteterna och andra statsanslag. År 2001 hade denna andel sjunkit till 46 procent.

Men det är dock offentliga medel som står för huvuddelen av finansieringen, speciellt om man räknar EU-medel och medel från forskningsstiftelser som offentliga.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her