Stor interesse for forskerkurs og forskernettverk

23.04.2010
Mange viste sin interesse for NordForsks forskerkurs og forskernettverk da disse ble lyst ut i januar 2010. Vi mottok totalt 99 søknader for nettverk og 45 søknader for kurs, og forventer å kunne offentliggjøre resultatene fra evalueringen i slutten av juni.
Midler til forskernettverk og forskerkurs utlyses hvert år, og det er historisk sett relativt mange søkere til disse støtteordningene. Årets utlysninger resulterte i henholdsvis 99 og 45 søknader.

Søknadene vil nå bli evaluert, og resultatene forventes å være klare mot slutten av juni. Vi regner med å kunne støtte om lag 35 nettverk og 15 kurs.

Les mer om forskerkurs og forskernettverk
Nyhetsbrev
Facebook