Stor interesse for forskerkurs og forskernettverk

23.04.2010
Mange viste sin interesse for NordForsks forskerkurs og forskernettverk da disse ble lyst ut i januar 2010. Vi mottok totalt 99 søknader for nettverk og 45 søknader for kurs, og forventer å kunne offentliggjøre resultatene fra evalueringen i slutten av juni.
 Stor interesse for forskerkurs og forskernettverk
Midler til forskernettverk og forskerkurs utlyses hvert år, og det er historisk sett relativt mange søkere til disse støtteordningene. Årets utlysninger resulterte i henholdsvis 99 og 45 søknader.

Søknadene vil nå bli evaluert, og resultatene forventes å være klare mot slutten av juni. Vi regner med å kunne støtte om lag 35 nettverk og 15 kurs.

Les mer om forskerkurs og forskernettverk
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her