Stor interesse for nordisk forskningssamarbeid

Bertel Haarder. Foto: Terje Heiestad

Stor interesse for nordisk forskningssamarbeid

24.06.2014
Glyptotekssalen i Carlsberg museum var fullsatt da NordForsk presenterte nordisk forskningssamarbeid.

Quentin Cooper, kjent fra blant annet BBC, var vert ved NordForsks velkomstarrangement på ESOF 2014. Han introduserte et knippe talere som presenterte publikum for forskningssamarbeidet i Norden. Første taler var Bertel Haarder, tidligere nordisk samarbeidsminister og et kjent ansikt innen nordisk og dansk politikk.

«Punch above its weight»

Haarder gjorde rede for det nordiske samarbeidetss historie og la vekt på at man nå måtte gå bort fra en småstatsmentalitet og innse at Norden samlet ikke lenger er en liten region. Norden har EUs største luftforsvarsstyrke, verdens største handelsflåte, et BNP større enn Russland, og ikke minst verdens lykkeligste mennesker!

Haarder mente at Norden lenge har «punched below its weight», men at det nå er på tide at man slåss i en høyere vektklasse. For å heve oss internasjonalt er det ingenting som er viktigere enn den gode forskningen som blir gjort i Norden, blant annet takket være NordForsks arbeid.

Etter Haarders inspirerende ord tok NordForsks direktør Gunnel Gustaffsson talerstolen og fortalte om NordForsks arbeid og utvikling. Hun la vekt på at NordForsk er en plattform som kan fasilitere og tilrettelegge samarbeid mellom nordiske forskere og forskningsmiljøer og at både forskningskvalitet og forskermobilitet er fokusområder for NordForsk. I utvelgelsen og evalueringen av NordForsks programmer og prosjekter tar man for seg både kvaliteten på forskningen og den samfunnsmessige nytteverdien av den kunnskapen som blir produsert.

Toppforskningsinitiativet

Kommunikasjonssjef Anne Riiser introduserte en tidlig smakebit på en film om Toppforskningsinitiativet som skal være med å kommunisere denne store forskningsinnsatsens resultater.

Rolf Annerberg, leder for Toppforskningsinitiativets programstyre, fortalte entusiastisk om viktigheten av forskermobilitet og hvordan Toppforskningsinitiativet bidrar til dette. De som har deltatt i initiativet har opplevd at nye muligheter har åpnet seg opp også utenfor Norden, ikke minst innen EU. Annerberg la videre vekt på at selv om resultater og evalueringer nå begynner å komme går det ennå lang tid før man vet hva de endelige resultater og langsiktige effekter blir. Forskning tar tid og man kan ikke forvente resultater over natten. Men for at forskningen skal bli fulgt opp og få innflytelse på samfunnsbeslutninger er det viktig at samfunnsvitenskapen er en integrert del av forskningsinnsatsene.

Nordic Centres of Excellence

Peter Stern fra Faugert & Co Utvärdering presenterte resultater fra deres evaluering av de to første Nordic Centres of Excellence, og kunne blant annet konkludere med at initiativene hadde ført til «kritisk masse» - forskning som ikke kunne ha blitt gjennomført av ett enkelt nordisk land, har blitt gjennomført gjennom nordiske Centres of Excellence. Sentrene har ført til økt samarbeid, økt konkurransekraft og større interesse for Norden som forskningsregion. Norden blir av omverdenen nå ofte oppfattet som en enhetlig forskninsgregion.

Evalueringen og dens anbefalinger til NordForsk er tilgjengelige i rapporten «Evaluation of two programmes using Nordic Centres of Excellence»

Modell for andre regioner?

Fra salen ble det spurt om andre regioner kunne bruke samme modell for forskningssamarbeid som den nordiske. Talerne virket enige om at tilsvarene konstellasjoner i andre regioner nok var mulig, men at en meget viktig forutsetning er tillit mellom forskere og forskningsmiljøer.

Tekst: Eivind Sætre Foto: Terje Heiestad

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her