Stor økning i EUs forskningsbudsjett

28.12.2005
EUs statsledere er blitt enige om å øke bevilgningene til EUs 7. rammeprogram med 75 % fram til 2013. Det innebærer at EU kommer til å bruke € 12,6 milliarder til forskning i 2013.
Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen om å doble innsatsen til forskning fram mot 2013, ble det ikke enighet om under det som Storbritannias statsminister Tony Blair beskrev som ”utrolig kompliserte forhandlinger”.

Det ble også enighet om å etablere en ordning for økonomisk ”risikodeling” for FoU i samarbeid med Den europeiske investeringsbanken. Denne skal ha et omfang på opp mot € 10 milliarder.

Les mer på hjemmesidene til CORDIS
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her