Stor økning i EUs forskningsbudsjett

28.12.2005
EUs statsledere er blitt enige om å øke bevilgningene til EUs 7. rammeprogram med 75 % fram til 2013. Det innebærer at EU kommer til å bruke € 12,6 milliarder til forskning i 2013.
Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen om å doble innsatsen til forskning fram mot 2013, ble det ikke enighet om under det som Storbritannias statsminister Tony Blair beskrev som ”utrolig kompliserte forhandlinger”.

Det ble også enighet om å etablere en ordning for økonomisk ”risikodeling” for FoU i samarbeid med Den europeiske investeringsbanken. Denne skal ha et omfang på opp mot € 10 milliarder.

Les mer på hjemmesidene til CORDIS
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her