Stor oppmerksomhet omkring innvielsen av Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

24.06.2011
Lederen av FNs klimapanel (IPCC), Professor R.K. Pachauri, sendte sine hilsener via video, og Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland, klippet båndet som markerte innvielsen av senteret 24. mai.
Stor oppmerksomhet omkring innvielsen av Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

Toppforskningsinitiativets NCoE NORD-STAR ble innviet i Domteatret i Visualiseringscenter C i Norrköping, med nærmere hundre forskere, studenter, samarbeidspartnere, medarbeidere og interessenter til stede.

NCoE NORD-STAR, som administreres av Aarhus Universitet, ble åpnet i samarbeid med de svenske partnerne i Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR) ved Linköpings universitet, for å demonstrere at dette er et nordisk initiativ, ikke et dansk senter med nordiske partnere. Plasseringen la også til rette for det viktige fokus på klimavisualisering, både ved lanseringen og i de påfølgende to dagenes workshop, noe som vakte internasjonal oppmerksomhet blant interessentene.

Lederen av FNs klimapanel (IPCC), Professor R.K. Pachauri, sendte hilsener via video, og Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland, klippet snoren som markerte innvielsen av senteret. Talen til lederen for Scientific Advisory Board i Toppforskningsinitiativets delprogram Dr. Sarah Cornell ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”, Dr. Sarah Cornell, var til inspirasjon for mange av NORD-STARs deltakere.

Blant deltakerne ved åpningen var representanter fra vann- og forsikringssektoren, samt offentlige og private representanter fra sektorer der NCoE NORD-STAR driver forskning.

Professor Michael Evan Goodsite, som også er leder for Aarhus Universitets Center for forskning og videregående uddannelse i Herning (Herning AU), leder NCoE NORD-STAR sammen med Professor Richard Klein fra SEI - Stockholm Environment Institute og CSPR-LiU. 9. juni signerte Dekan Svend Hylleberg og Michael Goodsite fra Aarhus Universitet kontrakt med NordForsk/Toppforskningsinitiativet.

Senteret er en felles nordisk satsing rettet mot å skape et bedre grunnlag for å utvikle strategier og ta avgjørelser som kan bidra til konkurransefortrinn og lønnsomhet for de nordiske landene. Bærekraftige klimatiltak og arbeid for å motvirke effektene av uunngåelige klimaendringer står i fokus.

- NCoE NORD-STAR vil bidra med forskning på klimaendringer som bygger på den sterke posisjonen til de nordiske samarbeidspartnerne. Members of the NORD-STAR management team Dette gjelder ikke bare styrken fra de involverte akademikerne, men også det ledende arbeidet til nordiske bedrifter. Alle kan og bør være en del av en løsning på utfordringene til å tilpasse seg et klima i endring: fra individ, til selskap i Norden, fortalte Goodsite. - Nå som vi har startet, "la oss få det gjort!" som (nå) EUs klimakommissær Connie Hedegaard sa under COP15.

Et viktig mål for NCoE NORD-STAR er å utvikle praktiske og tilgjengelige verktøy for å visualisere effekten av globale klimaendringer. Verktøyene kan brukes av både offentlige og private virksomheter i Norden.

Mia Landauer, NORD-STARI tillegg til det vitenskapelige området, har NCoE NORD-STAR et forskerutdanningsprogram, hvor studentene i tillegg til utdanning og kurs med NCoE NORD-STAR-partnere får mulighet til å studere og drive forskning med flere verdenskjente eksperter og institusjoner.

Konsortiet består av følgende organisasjoner: Aalto-universitetet, Aarhus Universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Norges Handelshøyskole NHH, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Project Zero, Stockholm Environmental Institute og Háskóli Íslands/University of Iceland.

For mer informasjon, se www.nord-star.info og www.toppforskningsinitiativet.org

Se også:

Presentasjonen som Karl Georg Høyer, Høgskolen i Oslo, holdt på lanseringen

Videohilsen fra lederen av FNs klimapanel (IPCC), Professor R.K. Pachauri

Bildetekster

Hovedbilde: NORD-STARs logo under presentasjonen i Domteatret. Logo er designet av Einar Orn, Island. Den femtaggede stjernen symboliserer NORD-STARs samarbeidspartnere fra de fem nordiske land . Foto: LiU Staff Photographer

Bilde 2: Dr. Sarah Cornell (University of Bristol), lederen for Scientific Advisory Board i Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” holdt en inspirerende tale under åpningen. Foto: LiU Staff Photographer

Bilde 3: Medlemmer i NORD-STARs styringsgruppe diskuterer den overordnede visjonen, vitenskap, forskerutdanning og samfunnsdialog med om lag 100 deltakere i en åpen paneldiskusjon. Fra venstre: Prof. Michael Goodsite (Aarhus Universitet - Herning), Dr. Sirkku Juhola (Aalto-universitetet), Prof. Richard Klein (SEI og professor II ved CSPR, LiU), Prof. Bjørn-Ola Linnér (CSPR, LiU), ikke synlig: Dr. Brynhildur Davidsdottir, Háskóli Íslands/University of Iceland. Foto: LiU Staff Photographer

Bilde 4: Mia Landauer, Finland (NORD-STARs visiting PhD-student) fra BOKU: University of Natural Resources and Life Sciences i Wien, i uformell dialog om sin forskning på vinterturisme og tilpasning i de nordiske landene. Foto: Peter Rathje, ProjectZero (en NORD-STAR partner)Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her