-Større forskjell mellom fag enn kulturer

17.06.2003
NorFAs årlige kurs i vitenskapsteori og -kommunikasjon for doktorander er akkurat avsluttet. Årets kurs ble avhold ti Igate utenfor Riga i Latvia, og kursdeltagerne var meget fornøyd både med selve kurset og rammen rundt.
NorFAs årlige kurs i vitenskapsteori og -kommunikasjon for doktorander er akkurat avsluttet. Årets kurs ble avholdt i Igate utenfor Riga i Latvia, og kursdeltagerne var meget fornøyd både med selve kurset og rammen rundt.

Da NorFAs informasjonsrådgiver besøkte kurset 11. juni, var produksjon av poster sessions ett av punktene på programmet. Studentene ble delt inn i par som sammen skulle lage en postersession for et gitt tema. Under presentasjonene diskuterte studenter og forelesere viktige momenter ved postere:
-Det er ingen vits i å skrive for mye, mente en av studentene. Folk stopper uansett ikke opp for å lese. På konferanser er de fleste deltagerne ikke relevante for deg, så du trenger å få fatt i de to-tre personene som er virkelig interessert, sa en student som hadde deltatt på poster sessions før.

Problemløsning i praksis
En av gruppene hadde lagt opp til interaksjon med publikum i sin presentasjon, men fikk tilbakemelding på at det kanskje ikke er realistisk å gjennomføre i en konferansekontekst. Likevel er det viktig å finne en god metode for formidling:
-Jeg hater postere med for mye tekst. Det er bedre å lage handouts hvis man har behov for å forklare nærmere, sa en av kursdeltagerne. En av gruppene kom frem til at det finnes tre hovedkrav til gode posters: Enkelhet, klarhet og tiltrekningskraft.

Det årlige kurset samler deltagere fra hele Norden og Baltikum fra alle akademiske fagområder. Dette gir kurset ekstra dimensjoner, mente noen av studentene, som hadde lagt merke til at det var større forskjeller mellom studenter fra ulike fagområder enn mellom de nasjonale kulturene.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her