Støtte til bæredygtig udvikling

16.10.2009
Nordisk Ministerråd bevilger støtte til projekter som bidrager til implementeringen af den nordiske strategi for bæredygtig udvikling 2009-2012 . Tidsfrist for ansøgninger til Nordisk Ministerråd er den 1. december 2009 for initiativer under 2010. Budgettet forventes at være på ca. 2,2 MDKK.
Nordisk Ministerråd har øremærket midler til at stimulere gennemførelsen af den nordiske bæredygtighedsstrategi gennem fælles nordiske initiativer inden for de berørte sektorområder. Der stilles krav om;
• mindst 50 % sektormedfinansiering, men tilsvarende egenfinansiering fra NGOer eller kommuner kan i særlige tilfælde betragtes som medfinansiering; og
• en tydelig kobling til en eller flere af de prioriterede områder som præsenteres i bæredygtighedsstrategien.

Yderligere prioriteres projektforslag som er tværsektorielle, innovative og som skaber merværdi.
Bevillinger fra Nordisk Ministerråds pulje for bæredygtig udvikling 2010 forudsætter mindst 50 % medfinansiering fra mindst én af Ministerrådets fagsektorer. Dette indebærer at eksterne ansøgninger ikke skal sendes direkte til bæredygtig udvikling, men at ansøgningerne skal gennem Ministerrådets fagsektorer. For at kontakte relevante sektorer se Ministerrådets hjemmeside.

Til ansøgningsblanketten skal vedhæftes en sektorspecifik projektansøgning, hvor projektets formål, målsætninger, forventede resultater, organisation, gennemføring, nordisk nytte, informationsaktiviteter, samt koblingen til det relevante sektorprogram tydeligt skal fremgå.

Bemærk venligst at sektorerne skal sende ansøgningerne til bæredygtig udvikling senest den 1. december 2009.

Spørgsmål kan henvendes til Mia Rahunen: mira@norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her