Støtte til nordisk klinisk forskning

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Støtte til nordisk klinisk forskning

07.07.2014
Gjennom pilotprosjektet Nordic Trial Alliance har NordForsks styre besluttet å finansiere fem prosjekter for å støtte fellesnordiske kliniske studier. Utlysningen mottok 20 søknader av særdeles høy kvalitet og de utvalgte prosjektene mottar midler for totalt 16 millioner NOK.

Nordic Trial Alliance (NTA) er finansiert av NordForsk og Nordisk Ministerråd og har som målsetting å øke antall kliniske multisenterstudier i Norden. Pilotprosjektet går over tre år og er en del av Nordisk Ministerråds program ‘Holdbar nordisk velferd’ som har som mål å identifisere nye innovative løsninger for å fornye de nordiske velferdssystemene.

De fem prosjektene er:

  • Assisted reproductive technology and safety in the Nordic countries, prosjektleder: Anja Pinborg, Danmark 
  • Nordic Arthroplasty Register Association - an international quality register study of total joint arthroplasty of four nations, prosjektleder: Keijo Mäkälä, Finland
  • NordStar, prosjektleder: Merete Lund Hetland, Danmark
  • BMT in elderly AML - a prospective, controlled, international study, prosjektleder: Mats Brune, Sverige
  • Discontinuation of infliximab therapy in patients with Crohns’ disease during sustained complete remission, prosjektleder: Mark Ainsworth, Danmark

Godt fornøyd

NordForsks direktør Gunnel Gustafsson er godt fornøyd med resultatet av utlysningen.

- Søknadene ble evaluert av et internasjonalt ekspertpanel som ble imponert av det særdeles høye nivået på prosjektforslagene. Ettersom midlene går til studier som omhandler et område av stor interesse og medisinsk nytte for pasienter i de nordiske landene ser vi frem til å følge prosjektenes fremdrift, sier Gustafsson.

I tråd med NTAs målsettinger

NTAs prosjektleder Pierre Lafolie gratulerer de utvalgte prosjektene og viser til at de er i tråd med NTAs overordnete målsettinger.

-Hensikten med utlysningen var å vise nytten av å drive klinisk forskning på nordisk nivå og at dette kan føre til at forskning kan foretas raskere og man kan dra mer konkluderende resultater ved for eksempel å bruke større pasientgrupper. På den måten gir man også raskere forskningsresultater til pasienten, sier Lafolie.

-Gjennom å fremme Norden som et felles område for medisinsk forskning, håper vi å til slutt kunne snu den nedgående trenden i antall studier. Ved å støtte disse fem prosjektene er NTA et steg nærmere dette målet, konkluderer Pierre Lafolie.

Les hele utlysningen

Besøk Nordic Trial Alliances hjemmeside

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her