Strategier for forskningsinfrastrukturer i mindre land: en svensk case study

10.03.2008
Bør små stater satse stort for å bygge opp kostbart forskningsutstyr på egenhånd, eller skal de i stedet øke deltagelsen i internasjonale forskningsinfrastrukturer? SISTER (Swedish Institute for Studies in Education and Research) har publisert en rapport som ser på brede problemstillinger knyttet til forskningspolitikk og infrastruktursatsninger, gjennom å analysere utviklingen av Sveriges storsatsning MAX-lab.
 Strategier for forskningsinfrastrukturer i mindre land: en svensk case study
Infrastruktur står høyt på den forskningspolitiske agendaen i alle de nordiske landene. De nasjonale forskningsrådene i regionen fokuserer sterkt på dette i sine strategiske prioriteringer for kommende periode, og anbefaler store investeringer i nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer. Rapporten Why large research infrastructures can be built despite small investments? MAX-lab and the Swedish research infrastructure analyserer noen av de dilemma som møter små land, som de nordiske, i implementeringen av slike strategier.

NordForsk presenterer noen utdrag fra rapporten nedenfor, og tilbyr hele rapporten for nedlasting. Denne og flere andre aktuelle analyser er også tilgjengelige fra SISTERs hjemmeside. Utdragene nedenfor er oversatt av NordForsk:

[Forskningspolitiske dilemma]
Små stater møter noen særlige forskningspolitiske dilemma: Hvordan bør et land som produserer 1 prosent av de vitenskapelige resultatene i verden, organisere forskningsaktivitetene sine? Er den beste strategien for små stater å spre ressursene jevnt over hele forskningsspekteret, eller bør de snarere konsentrere seg om å absorbere forskningsresultater som andre har produsert? Eller vil det være mer fornuftig å spesialisere seg på visse nisjeområder for å oppnå sterkere internasjonal synlighet, selv om det kan bety at mange viktige områder blir neglisjert?

[Den svenske MAX-lab]
MAX-lab er et svensk nasjonalt laboratorium som støtter forskingsområdene akseleratorfysikk, anvendt synkrotronstråling og kjernefysikk som gjør bruk av energirike elektroner. Laboratoriet ligger ved Lunds universitet. Driften av laboratoriet er imidlertid Vetenskapsrådets ansvar, som bidrar med et driftsbudsjett på 60 millioner SEK årlig.

Hvordan håndterer det svenske forskningspolitiske systemet en ekstraordinær satsning som MAX-lab? [Rapporten] forsøker å gi svar på det spørsmålet gjennom å undersøke hvordan MAX-lab ble til og har utviklet seg i lys av nasjonale og lokale interesser, utvidede vitenskapelige målsetninger og instrumentelle muligheter, endrede brukerbehov og institusjonelle responser og den vedvarende kampen for å holde hjulene i gang ved hjelp av begrensede ressurser.

Materialet indikerer at flere av de problemstillingene som møter det svenske forskningssystemet (økende internasjonalisering, prioriteringsbehov, nye relasjoner til næringslivet og privat sektor, reorganisering av universitetene osv.), går igjen i historien til MAX-lab.
En redigert versjon av rapporten vil bli publisert i boken McKelvey, M., and Holmén, H. (2008 under utgivelse). European Universities Learning to Compete: From Social Institutions to Knowledge Businesses. (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishers).


Last ned rapporten Why large research infrastructures can be built despite small investments? MAX-lab and the Swedish research infrastructure
(www.sister.nu)

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her