Strategier og verktøy for å møte samfunnets Grand Challenges

06.03.2012
50 deltakere fra sentrale posisjoner innenfor akademia, policy-utvikling og forskningsfinansiering i tillegg til næringsliv var samlet på NordForsks første årlige møte i Brussel for å diskutere Norden-EU samarbeid. Hovedtema i debatten var hvordan Europa kan øke sin produktivitet og generere langsiktig vekst ved å adressere store samfunnsutfordringer.
Strategier og verktøy for å møte samfunnets Grand Challenges

- De temaene som adresseres i forbindelse med Grand Challenges bør være basert på politiske beslutninger, men arbeidet med dem bør overlates til ekspertise som har sitt utgangspunkt i kunnskapstriangelen, sa NordForsks direktør Gunnel Gustafsson i sin åpningstale. - Det er behov for en ny måte å betrakte den nære sammenhengen mellom natur og menneskelig handling på, for å frigjøre Europas fulle potensial for å snu problemer til muligheter ved hjelp av kunnskap.

Lederne for hver av de fem ERAC-arbeidsgruppene (ERA Committee) presenterte sine innspill til diskusjonen, se presentasjonene her.

En av dagens konklusjoner var at det ser ut til å være behov for plattformer eller organisasjoner som NordForsk, som kan drive prosessene videre fra policy til handling.

 

Tekst og foto: Anne Riiser

Bildetekst: Dialog mellom Gunnel Gustafsson, NordForsk og Bjarne Kirsebom, Utbildningsdepartementet i Sverige.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her