Strategier og verktøy for å møte samfunnets Grand Challenges

06.03.2012
50 deltakere fra sentrale posisjoner innenfor akademia, policy-utvikling og forskningsfinansiering i tillegg til næringsliv var samlet på NordForsks første årlige møte i Brussel for å diskutere Norden-EU samarbeid. Hovedtema i debatten var hvordan Europa kan øke sin produktivitet og generere langsiktig vekst ved å adressere store samfunnsutfordringer.
Strategier og verktøy for å møte samfunnets Grand Challenges

- De temaene som adresseres i forbindelse med Grand Challenges bør være basert på politiske beslutninger, men arbeidet med dem bør overlates til ekspertise som har sitt utgangspunkt i kunnskapstriangelen, sa NordForsks direktør Gunnel Gustafsson i sin åpningstale. - Det er behov for en ny måte å betrakte den nære sammenhengen mellom natur og menneskelig handling på, for å frigjøre Europas fulle potensial for å snu problemer til muligheter ved hjelp av kunnskap.

Lederne for hver av de fem ERAC-arbeidsgruppene (ERA Committee) presenterte sine innspill til diskusjonen, se presentasjonene her.

En av dagens konklusjoner var at det ser ut til å være behov for plattformer eller organisasjoner som NordForsk, som kan drive prosessene videre fra policy til handling.

 

Tekst og foto: Anne Riiser

Bildetekst: Dialog mellom Gunnel Gustafsson, NordForsk og Bjarne Kirsebom, Utbildningsdepartementet i Sverige.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her