Styreleder om NordForsks målsetninger

29.05.2007
– Nordic Centres of Excellence-ordningen er evaluert og vurderes som meget vellykket, men finansieringsmodellen er noe tungrodd. Nordforsks støtteordninger skal gjøres mer fleksible og bygge på prosesser som starter nedenfra, sier NordForsks styreleder Kari Kveseth i et intervju til forskningsradet.no 25. mai 2007.
 Styreleder om NordForsks målsetninger
– Det er svært viktig at NordForsk lykkes med de nye grepene i 2007 og 2008, og at vi får frem tydelige satsninger; det ser veldig bra ut så langt.

Om det nordiske samarbeidet og sin egen rolle som styreleder i NordForsk sier Kveseth at hun tror potensialet i det nordiske samarbeidet er undervurdert som strategisk snarvei til økt internasjonalisering. – Min oppgave fremover blir å få NordForsks nye satsninger på skinner, og å være pådriver overfor de nordiske organisasjonene når det gjelder bevilgninger og synliggjøring av NordForsks muligheter. Som Norges forskningsråds representant i NordForsk-styret vil jeg også jobbe for at fagmedarbeiderne i rådet utvikler interesse for nordisk samarbeid og de koordineringsmulighetene som nå tilbys.

Les hele intervjuet med Kari Kveseth her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her