- Styrk nordisk forskningssamarbeid!

07.02.2006
- Nordisk forskningssamarbeid bør etter min mening absolutt styrkes betraktelig ut i fra dagens nivå og skape en sterk plattform for deltakelse i den stigende, globale konkurranse. Det sier Islands forskningsminister Þorgerður K. Gunnarsdóttir i et intervju med forskning.no.
- Vi her i nord teller kun 25 millioner mennesker blant verdens seks milliarder, og det er klinkende klart at det nordiske samarbeidet - ved hjelp av kulturell identitet og felles verdier, erfaringsutveksling og utvikling av effektive løsninger på alle mulige områder – har gitt oss en fremragende stilling i det globale samfunn. De nordiske landene står oftest blant ”Ti på topp” innenfor mange områder. Utdannings- og forskningssamarbeidet har uten tvil spilt en grunnleggende rolle i denne utviklingen, sier Gunnarsdóttir.

Hun understreker NordForsks viktige rolle i dette samarbeidet.

- Vi vil gjerne arbeide for at vi utnytter NordForsk som et kraftsentrum til å mobilisere det nordiske forskersamfunn og nasjonale institusjoner for å skape slagkraft på forskjellige områder basert på fremstående nordisk vitenskapelig og teknisk kompetanse. Vi vet av erfaring at det er gode forutsetninger for dette hvis man enes om denne målsetningen, sier hun.

Les hele intervjuet på forskning.no
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her