Styrket samarbejde om uddannelse og forskning

31.03.2004
1. maj 2004 bliver de tre baltiske lande medlemmer af EU, men det svækker ikke det tætte forhold mellem Norden og Baltikum. De nordiske og baltiske undervisnings- og forskningsministre har på et møde 25. marts i København aftalt styrket samarbejde om uddannelse og forskning.
Ministrene er enige om at formalisere samarbejdet gennem en fælles handlingsplan, der har som mål at skabe et fælles nordisk-baltisk uddannelsesområde indenfor voksenuddannelse, skolesamarbejde samt forskning og højere uddannelse. Der bliver tale om et mellemstatsligt samarbejde.

Ministrene diskuterede konkret muligheden for at de nordiske mobilitets- og netværksprogrammer i Nordplus familien bliver åbnet mere for baltisk deltagelse. Der blev også enighed om, at forskningssamarbejdet kan forstærkes gennem øget baltisk deltagelse i nordiske forskningsprogrammer eller på nordiske forsknings institutioner.
For at fortsætte samarbejdet bliver der nedsat en kontaktgruppe med repræsentanter fra undervisnings- og forskningsministeriene i alle landene. En nordisk sekretær i Nordisk Ministerråd og en baltisk sekretær fra et af de baltiske ministerier vil koordinere kontaktgruppens kommende arbejde.

Yderligere information: Informationsrådgiver Torkild Sørensen, Nordisk Ministerråd.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her