Sunnere aldring – mission impossible?

19.07.2012
“Sunnere aldring – mission impossible?” var tittelen på innledningsforedraget til professor Laura Fratiglioni på Euroscience Open Forum (ESOF) i Dublin i dag. Hun startet med å ta for seg tre poenger; først at aldring er et positivt fenomen, deretter at aldring historisk sett er et nytt fenomen og til slutt at aldring er en prosess som pågår hele livet. Hun fastslo at sunnere aldring og bedre helse i alderdommen helt klart er mulig.
Sunnere aldring – mission impossible?

Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet.

Seminaret, kalt “Aging in Europe – abyss or opportunity”, inngikk i ESOFs program om framtidens medisin og helse.  Seminaret ble arrangert av Nordforsk og Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), og ble moderert av forskningsjournalisten Quentin Cooper fra BBC.

– Det er mye vi fortsatt ikke forstår, men vi kan fastslå at sunnere aldring allerede er en realitet, sa Fratiglioni, fra Karolinska Institutet, Sverige.  Hun fortsatte:  – En av de beste strategiene for å forbedre eldres helse er å oppmuntre til fysisk, mental og sosial aktivitet, fordi forbindelsen mellom kropp og hjerne er så viktig. Bare i løpet av de siste ti årene har vi oppdaget at hjernen fortsetter å være plastisk livet ut, slik at den kan bli stimulert og utviklet uansett alder.

Usunn livsstil

Professor Jaanus Harro, Tartu Universitet, Estland, snakket om risikofaktorer, og han mente den viktigste av disse er prokrastinering, som innebærer at man tar usunne valg selv om man vet bedre.  – Vi trenger dypere kunnskap om hvorfor vi gjør slike livsstilsvalg, sa Harro.

Er høyere levealder naturgitt?

Professor David Nutt, Imperial College, London, spurte om utviklingen i retning stadig høyere forventet levealder er naturgitt. Hans svar var nei, på grunnlag av at det er mange ulike faktorer som avgjør eldres helse, blant annet politiske beslutninger.  

Hans neste spørsmål var om vi kan utvikle legemidler som kan forbedre en aldrende hjerne. Etter å ha diskutert risikofaktorer forbundet med alkohol, som han mente ofte blir oversett, fastslo han at det er fullt mulig å produsere legemidler som kan forbedre hjernefunksjonene hos eldre.

I dag kan bare legemidler som hjelper mot sykdom bli lisensiert, og aldring er ingen sykdom. Imidlertid kan det tenkes at ”sykdomsfokuset” vil bli utfordret i framtiden, slik at det kan bli åpnet opp for endringer i de regulatoriske systemene, mente David Nutt.

Aldri for sent

Professor Mikael Fogelholm, Helsingfors Universitet, snakket om hvordan livsstil- og helsespørsmål ofte knyttes til yngre mennesker.   – Det er aldri for sent å begynne å gå over til en sunnere livsstil, sa Fogelholm.

– Normale spaserturer og andre dagligdagse aktiviteter kan være svært virkningsfullt i å bekjempe demens.  Det viser seg at for de fleste inntreffer overgangen til det vi opplever som alderdom en gang mellom 65 og 75 år, så dette er en kritisk periode for fysisk og mental aktiviteter.


(Tekst:  Dag Inge Danielsen     Foto:  Terje Heiestad)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her