Svensk lovforslag: Universitetene har ansvaret ved forskningsfusk

09.02.2006
Den svenske regjeringen vil innføre en ny bestemmelse i høgskoleloven som gjør det klart at lærestedene selv har ansvaret for å utrede mistanker om uredelighet i forskning.
Allerede i 2004 ba Vetenskapsrådet om at loven skulle revideres. Generaldirektør Pär Omling er positiv til forslaget:
-Det er viktig for allmennhetens tillit. Ikke minst den siste tidens hendelser viser behovet for tydelige regler. Men minst like viktig er at vi forskere fører en diskusjon om etikk og god praksis og at kollegar slår alarm når denne ikke følges.

Forslaget er ute på høring, og Vetenskapsrådet er en av 60 instanser som skal svare. Fristen er 6. mars.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her