Svensk studie: forskning og næringsliv - hva motiverer samarbeid?

11.01.2008
Resultater og forbedringer knyttet til produkt- og prosessutvikling er de viktigste motiveringene for samarbeid mellom næringslivet og forskningsuniversiteter. Men bedrifter innleder også samarbeid med forskere for å få tilgang til akademiske nettverk; og nesten 50 % av respondentene i en svensk undersøkelse av bedrifters begrunnelse for samarbeid med forskningsuniversiteter oppgir at merkevarebygging og markedsføringsfordeler er viktige tilleggsargumenter for slike samarbeid. Analyseinstituttet SISTER har publisert en artikkel som presenterer resultater og analyser fra den svenske studien.
 Svensk studie: forskning og næringsliv - hva motiverer samarbeid?
Svensk forstudie : motivasjon og målsetninger
Eksisterende litteratur om drivkreftene bak FoU-samarbeid mellom næringslivet og universitetsforskere omhandler i hovedsak forhold fra amerikansk industri og forskning innenfor life science. Den svenske forstudien bygger på erfaringer fra en rekke ulike forskningsdisipliner og -miljøer ved Karolinska Institutet og Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, og på semistrukturerte intervjuer med FoU ledere fra 50 bedrifter som samarbeider med minst en av de to forskningsinstitusjonene.

Studien identifiserer sine to viktigste målsetninger som (1) å undersøke bredden i begrunnelsene som motiverer bedrifter til samarbeid med svenske forskningsuniversiteter, og (2) å utarbeide rammer for hvordan offentlige samfinansieringsmodeller bør designes i lys av disse motivene.

Typologi og analyse
Dens svenske forstudien undersøker hvilke motiveringer som ligger til grunn for bedriftenes samarbeid med universitetene og utvikler en empirisk basert typologi over begrunnelsene. Den etablerte typologien identifiserer fire begrunnelseskategorier:
  1. resultater og forbedringer knyttet til produkt- og prosessutvikling
  2. tilgang til akademiske nettverk
  3. human capital management (HCM)
  4. konkrete forretningsmuligheter

Basert på denne typologien diskuterer artikkelen hvordan offentlige støtteordninger for samarbeid mellom industrien og universitetssektoren kan utformes for å være i tråd med bedriftenes motiveringer.

Les hele artikkelen “Firms’ Rationale for Interaction with Research Universities : and the principles for public co-funding” (Anders Broström, 2008).


(SISTER, Swedish Institute for Studies in Education and Research)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her