Svenske forskningsfinasierer under lupen

06.09.2007
Seks år etter etableringen skal nå de svenske statlige forskningsfinansierende organene FAS, Formas, Vetenskapsrådet og Vinnova utredes.
 Svenske forskningsfinasierer under lupen
Rom for forbedringer?
– Jeg skal se på hvordan de ulike organene håndterer hovedoppgavene sine, og kanskje finnes det noe som kan forbedres, sier Madelene Sandström. Hun står for utredningen i samarbeid med Mats Benner og Stina Gerdes. Sammen skal de gå igjennom strategier og årsberetninger, og naturligvis snakke med representanter for forskningsrådene.

Da dagens system ble etablert for seks år siden, var hensikten å samle de statlige midlene slik at forskerne ikke skulle behøve å søke penger fra så mange ulike kilder. Fortsatt gjøres mange mindre utlysninger, fra flere ulike myndigheter; spørsmålet er hvorfor de deler ut penger? Er dette midler som lyses ut for å gi myndighetene kunnskaper de har bruk for i arbeidet sitt? Samarbeider de med forskningsrådene?

Kvalitetssikring
– Regjeringen vil sikre en statlig forskningsfinansiering med tydelige aktører som støtter hele kjeden fra grunnforskning til innovasjoner. Vi vil ha et klima for fri forskning av høyeste internasjonale kvalitet, uttalte den svenske forskningsministeren Lars Leijonborg da Sandstrøm ble utnevnt til utreder, i juni i år.

(www.tentakel.vr.se)

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her