Svenske personregistre skal bli lettere tilgjengelig

10.05.2006
Nå skal svenske forskere få påvirke hvordan personopplysninger samles inn og brukes. Dermed håper svenske Vetenskapsrådet at Sverige blir ledende innen mikrodataforskning.
- Misunnelsen mot de nordiske landenes datakilder er åpenbar når man arbeider internasjonalt. Vi har unike muligheter til å belyse forhold som angår samfunn, økonomi og helse.
Det sier Juni Palmgren, ordfører for beredningsgruppen for e-science i Kommittén för forskningens infrastrukturer i Vetenskapsrådet. I følge Palmgren er databasene i Statistiska centralbyrån og Socialstyrelsen underutnyttede gullgruver for forskerne. Likevel opplever mange forskere at det er tungt å få ut det de trenger fra registrene, og de mangler infrastruktur og kunnskap for å utnytte databasene effektivt.

- Registrene er ikke først og fremst laget for forskning. De er informasjons- og planleggingsinstrumenter for samfunnsbygging og politikk, forklarer Palmgren.

En forutsning for prosjektet er at individenes anonymitet garanteres. En stor innsats kommer derfor til å gjøres for avidentifisering av opplysningene.

Nå vil Vetenskapsrådet igang med en todelt satsning. Først forbedres tilgjengeligheten, og så fordeles midler for mikrodataforskning. Slik håper initiativtakerne å trekke til seg unge internasjonale forskere av høy kvalitet.
- Forhåpningen er å bli verdensledende. Ellers er satsningen mislykket, sier Juni Palmgren.

Les mer hos Vetenskapsrådet.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her