Svenske personregistre skal bli lettere tilgjengelig

10.05.2006
Nå skal svenske forskere få påvirke hvordan personopplysninger samles inn og brukes. Dermed håper svenske Vetenskapsrådet at Sverige blir ledende innen mikrodataforskning.
- Misunnelsen mot de nordiske landenes datakilder er åpenbar når man arbeider internasjonalt. Vi har unike muligheter til å belyse forhold som angår samfunn, økonomi og helse.
Det sier Juni Palmgren, ordfører for beredningsgruppen for e-science i Kommittén för forskningens infrastrukturer i Vetenskapsrådet. I følge Palmgren er databasene i Statistiska centralbyrån og Socialstyrelsen underutnyttede gullgruver for forskerne. Likevel opplever mange forskere at det er tungt å få ut det de trenger fra registrene, og de mangler infrastruktur og kunnskap for å utnytte databasene effektivt.

- Registrene er ikke først og fremst laget for forskning. De er informasjons- og planleggingsinstrumenter for samfunnsbygging og politikk, forklarer Palmgren.

En forutsning for prosjektet er at individenes anonymitet garanteres. En stor innsats kommer derfor til å gjøres for avidentifisering av opplysningene.

Nå vil Vetenskapsrådet igang med en todelt satsning. Først forbedres tilgjengeligheten, og så fordeles midler for mikrodataforskning. Slik håper initiativtakerne å trekke til seg unge internasjonale forskere av høy kvalitet.
- Forhåpningen er å bli verdensledende. Ellers er satsningen mislykket, sier Juni Palmgren.

Les mer hos Vetenskapsrådet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her