Svensken Lennart Carleson får norsk Abel-pris

23.03.2006
Matematikeren Lennart Carleson fra KTH får Abelprisen 2006. Det er klart etter en kunngjøring fra Det Norske Videnskapsakademi idag. Carleson får prisen for sitt dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer.
Abelkomiteen sier dette om vinneren:
”Carlesons arbeider har for alltid endret vårt syn på analyse. Ikke bare beviste han mange svært vanskelig teoremer, men metodene han innførte for å bevise dem, har vist seg at være like viktige som selve teoremene. Hans unike stil karakteriseres av geometrisk innsikt kombinert med en forbausende kontroll over bevisende komplekse forgreninger.”

Carlesons navn knyttes til mege vanskelige åpne problemer i matematikken, som Fourierrekker og det såkalte koronaproblemet. Andre matematikere har hatt stor nytte av hans resultater og har kunnet bygge videre på disse.

Prisen på 6 millioner NOK deles ut av Kong Harald i Universitetets Aula 23. mai.

Les mer hos Abelkomiteen.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her