Svensker vil bli industridoktorander

23.11.2005
I år har svenske Vetenskapsrådet fått flere søknader enn noensinne til sitt industridoktorandprogram. Dessuten har kvaliteten på søknadene økt.
Hvert år bevilger Vetenskapsrådet støtte til et program for industridoktorander innen naturvtenskap og teknikk. Av 71 mottatte søknader fikk 16 bevilgning. Det vil si at antallet mottatte søknader i år er mer enn tredoblet i forhold til i fjor.

Hovedgrunnen til økningen er trolig at Vetenskapsrådet har drevet målrettet informasjonsvirksomhet til universiteter, høyskoler og virksomhetenes bransjeorganisasjoner.

Denne støtteformen retter seg til bedrifter som arbeider målrettet med strategisk kompetanseøkning, og inkluderer også et universitet eller en høyskole.

Les mer på Tentakel, en nettavis fra Vetenskapsrådet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her