Sverige: 25 prosent færre nye forskere

23.05.2006
Antallet nybegynnere i doktorgradsutdanning i Sverige går ned med 25 prosent, viser ferske tall fra Högskoleverket. Ledelsen i Högskoleverket etterlyser økte midler fra staten.
- Det råder stor frustrasjon på universitetene. Det finnes ingen annen løsning enn mer statlig forskningsbevilgning, sier Sigbrit Franke, universitetskansler og sjef for Högskoleverket.

I 2003 var det nesten 4000 nye forskere i Sverige, mens tallet hadde sunket til 3000 i 2005. Denne nedgangen gjelder alle fagområder og begge kjønn. Nedgangen skyldes at universitetene ikke har råd til å tilby doktorandstillinger til de nye forskerne, som dermed faller fra før de rekker å disputere.

Sverige har satt av 2,3 millarder SEK til å bygge ut forskerutdanningen frem mot 2008. Nå sås det tvil om det er nok til å snu utviklingen:
- Fortsatt er vi i toppen blant OECD-landene. Men det kommer til å ta en stund før vi ser hvor stor nedgangen i antallet dokstorgradseksamener blir. En forskerutdanning tar minst fire år, sier Sigbrit Franke til Dagens Nyheter.

Les mer: Högskoleverket og Dagens Nyheter.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her