Sverige: 25 prosent færre nye forskere

23.05.2006
Antallet nybegynnere i doktorgradsutdanning i Sverige går ned med 25 prosent, viser ferske tall fra Högskoleverket. Ledelsen i Högskoleverket etterlyser økte midler fra staten.
- Det råder stor frustrasjon på universitetene. Det finnes ingen annen løsning enn mer statlig forskningsbevilgning, sier Sigbrit Franke, universitetskansler og sjef for Högskoleverket.

I 2003 var det nesten 4000 nye forskere i Sverige, mens tallet hadde sunket til 3000 i 2005. Denne nedgangen gjelder alle fagområder og begge kjønn. Nedgangen skyldes at universitetene ikke har råd til å tilby doktorandstillinger til de nye forskerne, som dermed faller fra før de rekker å disputere.

Sverige har satt av 2,3 millarder SEK til å bygge ut forskerutdanningen frem mot 2008. Nå sås det tvil om det er nok til å snu utviklingen:
- Fortsatt er vi i toppen blant OECD-landene. Men det kommer til å ta en stund før vi ser hvor stor nedgangen i antallet dokstorgradseksamener blir. En forskerutdanning tar minst fire år, sier Sigbrit Franke til Dagens Nyheter.

Les mer: Högskoleverket og Dagens Nyheter.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her