Sverige: Forskningsresursene stagnerer

26.06.2006
I følge en ny rapport fra svenske Högskoleverket minsket inntektene for forskning og forskerutdanning ifjor for første gang på over ti år. Det var først og fremst bidrag fra eksterne finansieringskilder som uteble.
Lærestedenes totale inntekter for forskning og forskerutdanning var 23,9 milliarder svenske kroner i 2005, som er et par prosent lavere enn året før. Universitetenes og høgskolenes forskningsinntekter har ligget på samme nivå siden 2002, melder Högskoleverket. Det er de eksterne finansieringskildene som svikter, mens de direkte statsbevilgningene ligger på samme nivå som i 2004, viser analysen.

Les analysen Stagnerade forskningsresurser för lärosäten (pdf).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her