Sverige investerer mest i FoU

27.12.2005
Sverige investerer relativt mest i FoU sammenlignet med sine nordiske naboer, når både offentlige bevilgninger og innsatsen i næringslivet regnes med. Mens Sverige brukte 3,7 % av sitt BNP på FoU, ligger Norge på sisteplass med 1,62 % av BNP.
Foreløpige tall fra 2004 viser at FoU investeringene i Finland utgjorde 3,5 % av BNP, mens det tilsvarende tallet for Danmark var 2,6 %. Til sammenligning lå gjennomsnittet for EU 15 på 1,95 % noe som også er en svak nedgang fra 2003.

Sverige hadde en svak nedgang i relativ FoU-aktivitet fra 2003 til 2004. Nedgangen i Norge var derimot større, fra 1,73 % i 2003 til 1,62 % i 2004. Denne nedgangen forklares med en sterk økning i BNP på hele 8,5 %.

Det er næringslivets FoU-andel som går ned i Norge. For 2004 var andelen 0,75 prosent av samlet BNP, mens den var 0,85 prosent i 2003. Inkluderes de næringslivsorienterte forskningsinstituttene blir andelen 0,89 prosent for 2004. Tilsvarende var andelene i Sverige, Finland og Danmark henholdsvis 2,75, 2,46 og 1,81 prosent av BNP for 2004.

Les mer hos SSB
Les mer hos NIFU STEP
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her