Sverige investerer mest i FoU

27.12.2005
Sverige investerer relativt mest i FoU sammenlignet med sine nordiske naboer, når både offentlige bevilgninger og innsatsen i næringslivet regnes med. Mens Sverige brukte 3,7 % av sitt BNP på FoU, ligger Norge på sisteplass med 1,62 % av BNP.
Foreløpige tall fra 2004 viser at FoU investeringene i Finland utgjorde 3,5 % av BNP, mens det tilsvarende tallet for Danmark var 2,6 %. Til sammenligning lå gjennomsnittet for EU 15 på 1,95 % noe som også er en svak nedgang fra 2003.

Sverige hadde en svak nedgang i relativ FoU-aktivitet fra 2003 til 2004. Nedgangen i Norge var derimot større, fra 1,73 % i 2003 til 1,62 % i 2004. Denne nedgangen forklares med en sterk økning i BNP på hele 8,5 %.

Det er næringslivets FoU-andel som går ned i Norge. For 2004 var andelen 0,75 prosent av samlet BNP, mens den var 0,85 prosent i 2003. Inkluderes de næringslivsorienterte forskningsinstituttene blir andelen 0,89 prosent for 2004. Tilsvarende var andelene i Sverige, Finland og Danmark henholdsvis 2,75, 2,46 og 1,81 prosent av BNP for 2004.

Les mer hos SSB
Les mer hos NIFU STEP
Nyhetsbrev
Facebook