Sverige: Ny rapport om forskningsreformen

31.07.2006
I Vetenskapsrådets nye rapport beskrives de radikale endringene i svensk forskning og forskerutdanning de siste 15 år. Det dreier seg om nye regler og andre prinsipielle beslutninger som regjeringen eller Riksdagen har stått for.
I rapporten Forskning och forskarutbildning, reformer 1990–2005 viser forfatteren Elizabeth Lundberg ved Vetenskapsrådet hvor omfattende og intensivt reformarbeidet har vært. Den store reformhastigheten speiler i følge Lundberg turbulensen i det svenske samfunnet for øvrig på 90-tallet. Vilkårene for forskning har blitt endret, som for eksempel desentraliseringen av makt fra staten til lærestedene selv. Lærestedene har også blitt tilført nye strategiske oppgaver. Denne økte friheten til å velge ressursbruk har imidlertid blitt møtt av en stigende andel ekstern finansiering.

Les rapporten her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her