Sverige: Ny rapport om forskningsreformen

31.07.2006
I Vetenskapsrådets nye rapport beskrives de radikale endringene i svensk forskning og forskerutdanning de siste 15 år. Det dreier seg om nye regler og andre prinsipielle beslutninger som regjeringen eller Riksdagen har stått for.
I rapporten Forskning och forskarutbildning, reformer 1990–2005 viser forfatteren Elizabeth Lundberg ved Vetenskapsrådet hvor omfattende og intensivt reformarbeidet har vært. Den store reformhastigheten speiler i følge Lundberg turbulensen i det svenske samfunnet for øvrig på 90-tallet. Vilkårene for forskning har blitt endret, som for eksempel desentraliseringen av makt fra staten til lærestedene selv. Lærestedene har også blitt tilført nye strategiske oppgaver. Denne økte friheten til å velge ressursbruk har imidlertid blitt møtt av en stigende andel ekstern finansiering.

Les rapporten her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her