Sverige satser 100 millioner på omsorgsforskning

07.07.2006
Vinnova og Vårdalstiftelsen investerer 100 millioner svenske kroner i forskningsprogrammet VINNVÅRD. Satsningen skal gi mer effektiv og likestilt omsorg i et langsiktig perspektiv.
Pengene skal satses over de neste fem årene og går til identifiserte behov innen omsorg og pleie som bygger på samvirke mellom forskning og praksis. Det skal utvikles innovative arbeidsorganisasjoner med evne til å nyttiggjøre seg kunnskap i praktiske oppgaver, og satsningen skal stimulere fremveksten av ny læringsstruktur innen ledelse av pleie- og omsorgsoppgaver.

Les mer hos Vinnova, Sveriges myndighet for innovasjon, utvikling og forskning.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her