Sverige satser på planter

20.02.2006
Det svenske Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) satser 12 millioner SEK på forskning innen vekstforedling sammen med Stiftelsen Lantbruksforskning. Samtidig satser Formas 24 millioner på skogsfornyelse i samarbeid med skogsnæringen.
Planteforedling er et langsiktig arbeid som forutsetter langtidsforpliktelser. Idag er det bar et fåtall forskere som driver med ikke-kommersiell planteforedling og vekstforedling i regioner med dårlige forutsetninger. Denne kompetansen trenges for å kunne opprettholde beredskapen gjennom fremtidige miljøforandringer.

Når det gjelder skogforskningen, satses det nå 24 millioner SEK på forskning, utvikling og forskningskommunikasjon innenfor et program om skogfornyelse i perioden 2006-2009. Programmet dekker alt fra forskning, metodeutvikling og kommunikasjon til praktisk implementering i skogbruket. Behovet for en slik forskningsinnsats ble ekstra tydelig etter stormen Gudrun som herjet i Sør-Sverige i januar 2005.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her