Sverige: SEK 100 millioner til forskning i småbedrifter

18.04.2006
Den svenske regjeringen foreslår å videreføre bevilgningene til forskning i små og mellomstore bedrifter i 2007. Det går fram av vårproposisjonen som ble lagt fram 18. april.
Satsningen på forskning i små og mellomstore bedrifter har gitt gode resultater så langt i 2006. Derfor går den svenske regjeringen inn for å bevilge 100 millioner SEK gjennom denne ordningen også i 2007.

Les mer hos det svenske Utbildnings- och kulturdepartementet
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her