Sverige trenger ny forskings- og innovasjonsmyndighet

25.03.2008
"Legg ned dagens fire forsknings og innovasjonsmyndigheter – inkludert Vetenskapsrådet (VR) – og etabler en helt ny myndighet." Slik lyder rådet fra Madeleine Sandström, som har ledet arbeidet med den svenske utredningen Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans. Den endelige utredningsrapporten ble overrakt Sveriges regjering 19. mars 2008.
 Sverige trenger ny forskings- og innovasjonsmyndighet
2001: Reform innen svensk forskning og innovasjon
Sveriges nasjonale system for finansiering av forskning og innovasjon består av fire hovedaktører: Vetenskapsådet (VR), som dekker alle vitenskapelige disipliner, de sektororienterte forskningsrådene FAS og FORMAS, samt forsknings- og innovasjonsmyndigheten VINNOVA. Denne myndighetsorganisasjonen ble etablert i 2001 gjennom en nasjonal reform som skulle styrke det tverrdisiplinære samarbeidet og gi myndighetene bedre muligheter til å gjennomføre sterke strategiske satsninger i svensk forskning. 2001-reformen hadde også som sin målsetning å øke effektiviteten i forskningsfinansieringen og støtte utviklingen av innovasjonssystemer.

2008: Evaluering av 2001-reformen
I 2007 utnevnte den svenske regjeringen et utredningspanel til å evaluere resultatene av 2001-reformen. I følge utredningsleder Madeleine Sandström har ikke intensjonene bak reformen blitt realisert. ”Ansvarsfordelingen mellom de fire forskningsrådene og VINNOVA, og mangelen på tett samarbeid mellom enhetene, skaper en flaskehals i forskningens muligheter til å generere utvikling”, skriver Sandström i et debattinnlegg i Dagens Nyheter 19. mars 2008. Hun peker på fire hovedproblemer i Sveriges nåværende organisering av de nasjonale forsknings- og innovasjonsaktørene:
  • Det mangler koblinger mellom grunnforskningen og anvendt forskning
  • De nasjonale forskningsfinansierende organene mangler klare forskningspolitiske og forskningsstrategiske mål
  • Nye modeller for forskningsfinansiering, som har vist seg vellykkede i andre land, får ikke gjennomslag
  • Ingen har det samlede ansvaret for at sterke forskningsmiljøer også får gode forutsetninger for å etablere koblinger til og utvikle samarbeid med miljøer for anvendt og brukermotivert forskning.

Sandström og utredningspanelet anbefaler at det etableres en ny samlet forsknings- og innovasjonsmyndighet. Dette for bedre å kunne utnytte det potensialet og de mulighetene som sterke grunnforskningsmiljøer representerer, og slik finne nye veier til realisering av målene fra 2001.


Les Madeleine Sandströms artikkel her.

Last ned den svenske utredningen Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans


(www.regeringen.se/ www.dn.se)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her