Sverige: Vanskelig for kvinner å bli professor

28.03.2006
I Sverige har menn dobbelt så stor sjanse som kvinner til å bli professor, viser ferske tall fra svenske Högskoleverket. Dette til tross for at mer enn halvparten av alle studenter i grunnutdanning på universitetene er kvinner.
Selv om like mange kvinner som menn tas opp til forskerutdanning, er det bare 16 prosent av kvinnene som oppnår professorstatus. Tallene fra Högskoleverket viser at åtte prosent av mennene som fikk doktorgrad i 1991 er professorer idag, mot bare fire prosent av kvinnene.

Samme mønster
- Hvis vi kompletterer dette med resultatet som viser hvor stor andel kvinner og menn som blir professorer innen 18 år er bildet krystallklart: Kvinnene kobles av. Det spiller heller ingen rolle om vi sammenligner kvinner og menn som tok doktorgraden på begynnelsen av 80-tallet eller ti år senere. Mønsteret er det samme, sier Helen Dryler, utreder på Högskoleverket.

Mødre faller utenfor
En forklaring som nevnes er at kvinner i større grad enn menn tar foreldrepermisjoner og i perioder havner utenfor forskersamfunnet. Dessuten er det et flertall av menn blant vitenskapelige beslutningstagere, noe som gavner andre menn når bevilgninger skal gis og artikler publiseres.

Sveriges regjering hadde i 2004 en målsetning om 20 prosent kvinnelige professorer, men resultatet ble bare 16 prosent. Kun 9 av 27 læresteder klarte målsetningen om 20 prosent.

Les rapporten fra Högskoleverket.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her