Symposium om forskningsformidling på nett

30.03.2007
Exhibit Øresund arrangerer seminar om Opplevelsesbasert forskningsformidling på internett 25. april i København.
Prosjektet Exhibit Øresund arbeider med opplevelsesbasert forskningskommunikasjon på internett, og inviterer til seminar om emnet.

Programmet inneholder innlegg fra de skandinaviske portalene for forskningsformidling forskning.no og forskning.se, og dessuten workshops og paneldebatt. Les mer om program, påmelding og kontaktinformasjon her.
Nyhetsbrev
Facebook