Synlighet och konkurrenskraft nyckelord för framtiden

05.03.2008
De nordiska samarbetsministrarna tog under fredagen 29 Februari beslut om inriktningen för Nordiska ministerrådet för den kommande perioden. De insatser som beslutats rör planer för att utveckla forsknings- och innovationsområdet, stärka utbildningsområdet, analysera klimatförändringarnas konsekvens på de nordiska naturresurserna samt profilera Norden som center för kreativa industrier. Dessutom ska samarbetet på energiområdet stärkas.
 Synlighet och konkurrenskraft nyckelord för framtiden
Insatser som ska göra Norden mer konkurrenskraftigt i en globaliserad värld var i fokus. De ekonomiska ramar som avsätts är cirka 60 miljoner danska kronor och utgör startskottet för ländernas gemensamma globaliseringssatsningar.

– Vi förstärker nu det nordiska samarbetet inom ett antal områden för att öka Nordens konkurrenskraft och för att göra oss synligare, inte minst när de nordiska länderna agerar i EU och andra internationella organisationer, säger samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson.

– Det nordiska samarbetet ska vara en kraftfull och modern medspelare på den globala arenan och skapa nordiskt mervärde. Nu kan vi se konturerna av det nya framtida nordiska samarbetet, fortsätter samarbetsministern och generalsekreteraren.

Samarbetsministrarna diskuterade även samarbetet kring Östersjön och betonade vikten av att samarbetet fortsätter. Även här riktades uppmärksamheten mot att det nordiska samarbetet visar sin förmåga i EU-sammanhang.
Den 8 och 9 april anordnas i nordisk regi ett globaliseringsforum i Riksgränsen i Sverige. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt är värd för mötet.

(www.norden.org)


Läs också: Nordisk topforskningsinitiativ inden for globalisering
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her