Teaching bioethics-kurset en suksess

06.05.2003
Evalueringen etter Teaching Bioethics-kurset i mars 2003, arrangert av NorFA og Nordic Committee on Bioethics, er nå klar. Den viser at de aller fleste av deltagerne var fornøyde eller meget fornøyde med kurset.
Evalueringen etter Teaching Bioethics-kurset i mars 2003, arrangert av NorFA og Nordic Committee on Bioethics, er nå klar. Den viser at de aller fleste av deltagerne var fornøyde eller meget fornøyde med kurset.

24 av 31 deltagere leverte inn evalueringsskjemaet, og 19 av dem svarte at kurset svarte til forventningene. Selv om flere syntes at programmet var ambisiøst med hensyn til tidsbruk på de forskjellige postene, var 19 fornøyd med det praktiske arrangementet. 19 personer mente også at programmet var godt eller meget godt. Blant forslagene til forbedringer ble nevnt mer fokus på pedagogi, flere praktiske tips, mer fokus på samfunnsvitenskap og humaniora (ettersom mange av deltagerne representerte disse fagområdene), og et bredere kulturelt og sosialt perspektiv på det å undervise i bioetikk.

Les mer om Teaching bioethics-kurset i NorFAs nyheter.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her