Tettere nordisk forskningpolitisk samarbeid i EU

25.01.2008
Tiden er moden for en mer systematisk koordinert nordisk politikk i EU-sammenheng. Det gjelder ikke minst innenfor forskning og innovasjon, skriver Nordisk råds direktør Jan-Erik Enestam i et innelgg i Svenska Dagbladet og Hufvudstadsbladet 25 januar 2008.
 Tettere nordisk forskningpolitisk samarbeid i EU
Nye tider - nye allianseforhold
EU-familien har vokst svært raskt det siste tiåret og består i dag av 27 land. Antallet medlemmer er mer en fordoblet siden starten. Dette innebærer både muligheter og utfordringer for oss i Norden, sier Enestam. Det er naturlig nå med allianser og partnerskap, og man kan tale for en mer systematisk nordisk politikk i EU-sammenheng.

Miljø og klima – og forskning
Innenfor miljøpolitikken koordinerer allerede Norden sin politikk i EU. EU-spørsmål behandles på de nordiske miljøministrenes møter som i regelen blir avholdt i forkant av EUs miljøministermøter. Enestam mener samme modell kan innføres også innenfor andre sektorer, og trekker frem forskning og innovasjon som et særlig aktuelt område: Der har Norden hatt stor fremgang, påpeker han.


Les hele artikkelen i Svenska Dagbladet.


(www.svd.se, www.norden.org)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her