Tettere nordisk forskningpolitisk samarbeid i EU

25.01.2008
Tiden er moden for en mer systematisk koordinert nordisk politikk i EU-sammenheng. Det gjelder ikke minst innenfor forskning og innovasjon, skriver Nordisk råds direktør Jan-Erik Enestam i et innelgg i Svenska Dagbladet og Hufvudstadsbladet 25 januar 2008.
 Tettere nordisk forskningpolitisk samarbeid i EU
Nye tider - nye allianseforhold
EU-familien har vokst svært raskt det siste tiåret og består i dag av 27 land. Antallet medlemmer er mer en fordoblet siden starten. Dette innebærer både muligheter og utfordringer for oss i Norden, sier Enestam. Det er naturlig nå med allianser og partnerskap, og man kan tale for en mer systematisk nordisk politikk i EU-sammenheng.

Miljø og klima – og forskning
Innenfor miljøpolitikken koordinerer allerede Norden sin politikk i EU. EU-spørsmål behandles på de nordiske miljøministrenes møter som i regelen blir avholdt i forkant av EUs miljøministermøter. Enestam mener samme modell kan innføres også innenfor andre sektorer, og trekker frem forskning og innovasjon som et særlig aktuelt område: Der har Norden hatt stor fremgang, påpeker han.


Les hele artikkelen i Svenska Dagbladet.


(www.svd.se, www.norden.org)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her