Textsammanfattare på danska

09.10.2002
DanSum, den första textsammanfattaren för danska, har konstruerats gemensamt av danska forskare från Center for Sprogteknologi, CST, Køpenhavn och svenska forskare från KTH-Stockholm. Arbetet har utförts inom ramen för ScandSum, et projekt inom Sprogteknologiprogrammet som NorFA administrerar.
DanSum, den första textsammanfattaren för danska, har konstruerats gemensamt av danska forskare från Center for Sprogteknologi, CST, Køpenhavn och svenska forskare från KTH-Stockholm. Arbetet har utförts inom ramen för ScandSum, et projekt inom Sprogteknologiprogrammet som NorFA administrerar.

En textsammanfattare är ett program som automatiskt extraherar de mest relevanta delarna av en text och konstruerar en kortare icke-redundant text av originaltexten. DanSum bygger på basteknologi från en svensk textsammanfattningsmotor kallad SweSum, som har uttökats med språkspecifika danska moduler. Arbetet har utförts av Dorte Haltrup, CST, och Martin Hassel, NADA-KTH, under ledning av Dr. Jürgen Wedekind, CST, och Docent Hercules Dalianis NADA-KTH.

DanSum kan testas på
http://www.nada.kth.se/~xmartin/swesum/
Välj danska
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her