Ti forslagsstillere leverer søknad om forskerskole

27.02.2003
10 av de innkomne forslagene til humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskerskoler er nå valgt ut til å levere inn en endelig søknad. Fem av de 10 vil bli innvilget. Les mer om de 10 utvalgte forslagene og søknadsprosessen.
Som led i et nyt femårigt initiativ vedrørende nordiske forskerskoler indkaldte NorFA sommeren 2002 idéforslag fra humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer i Norden. NorFA modtog i alt 57 forslag. På grundlag af bedømmelser af eksterne faglige eksperter og indstilling fra en faglig nordisk referencegruppe har NorFAs styre udvalgt følgende 10 forslag:

Helander, Eila: Nordic School in Sociology of Religion
Grevholm, Barbro: Nordisk forskarskola i matematikdidaktik
Hettne, Björn: NorfAsia Research School in Asian Studies
Maskell, Peter: Nordic Graduate School on Industrial Dynamics
Hannestad, Lise: Nordisk Arkæologisk Forskerskole
Knudsen, Susanne V.: Nordisk Forskerskole i Tværvidenskabelig Kønsforskning
Cooper, Robin: Nordic Graduate School of Language Technology
Rasmussen, Rasmus Ole: Interdisciplinary Nordic Research School on "Global Change-Northern Challanges"
Persson, Olle: Nordic Research School in Library and Information Science
Wasson, Barbara: Research and Design of Interactive Learning Environments

Disse forslag dækker et bredt spektrum af humanistiske og samfundsvidenskabelige fag- eller temaområder med stor spredning i deltagerkredsen fra såvel de nordiske lande, Nordens nærområder som andre lande.

Hver af forslagsstillerne modtager økonomisk til at udarbejde mere udførlige ansøgninger med ansøgningsfrist den 20 juni 2003.
Nyhetsbrev
Facebook