Ti store nye EU-forskningsinfrastrukturer i det oppdaterte ESFRI-veikartet – tre av dem foreslått av nordiske land

11.12.2008
Den 9. desember 2008 utga European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) en oppdatert versjon av ESFRI-veikartet fra 2006, der behovet for felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer de neste 10-20 årene ble kartlagt. 10 nye infrastrukturer er identifisert av ESFRI. Dette er resultatet av en intensiv konsultasjonsprosess der mer enn 200 eksperter har vært involvert. Tre av de ti nye prosjektene ble foreslått av nordiske land.
 Ti store nye EU-forskningsinfrastrukturer i det oppdaterte ESFRI-veikartet – tre av dem foreslått av nordiske land
Oppdateringen betyr at de prioriterte prosjektene nå teller 44 forskningsinfrastrukturer fordelt på alle vitenskapelige felt. Totalt 34 av de 35 prosjektene fra 2006-veikartet ble godkjent og ti nye infrastrukturer ble foreslått. Blant de ti nye prosjektene som ble lagt til er:

• 3 prosjekter innen feltet miljøvitenskap
• 4 prosjekter innenfor biologi og medisin
• 1 prosjekt innenfor ikke-kjernefysisk energi
• 1 prosjekt innen materialvitenskap og analyse
• 1 prosjekt innefor fysikk og ingeniørvitenskap

De tre nye prosjektene fra det oppdaterte ESFRI-veikartet som er foreslått av de nordiske landene er:

I feltet miljøvitenskap:
Oppgradering av European Incoherent Scatter radar system – EISCAT 3D- oppgraderingen, (fremmet av Sverige med uttrykt interesse fra Norge og Finland), som er en “state-of-the-art” radarstasjon for studier av forskjellige prosesser i jordens atmosfære. Disse studiene kan hjelpe oss å forstå dannelsen og utviklingen av vår eget og andre solsystemer.

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing Facility – SIAEOS, (fremmet av Norge), er oppgraderingen av den nåværende infrastrukturen på Svalbard. Den integrerer studiene av geofysiske, kjemiske og biologiske prosesser fra alle forsknings- og overvåkingsplattformer basert på land, sjø, is/isbre og i atmosfæren/rommet – og dekker således et svært relevant behov for overvåking av de globale miljøforandringene.

I feltet ikke-kjernefysisk energi:
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure – ECCSEL, (fremmet av Norge), som kombinerer tre metoder for CO2-fangst (utskilling av CO2 før forbrenning, etterrensing av eksosgass og forbrenning ved bruk av eksakt mengde oksygen) og tre metoder for CO2-lagring (akviferer, brukte olje- og gassreservoarer, injisering i kull-felt for økt metanproduksjon). Prosjektet er basert på oppgradering av eksisterende nasjonale infrastrukturer til europeisk nivå. Den oppgraderte fasiliteten består av spredte enheter i forskjellige land og et koordineringssenter i Norge.

For å lese det oppdaterte veikartet og mer om ESFRI se: http://cordis.europa.eu/esfri/

For å lese mer om nåværende retningslinjer for forskningsinfrastrukturer i de nordiske landene og Europa, se NordForsks Policy Brief “Improving research capabilities – An evaluation of the possibilities for increased Nordic cooperation on research infrastructures”. Last ned eller bestill rapporten her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her