To prosjekter får støtte innenfor forskningsprogram i bærekraftig transport og logistikk

22.04.2010
To prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i forskningsprogrammet ” Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context”. Det ble besluttet på NordForsks styremøte 14. april.
 To prosjekter får støtte innenfor forskningsprogram i bærekraftig transport og logistikk
Forskningsprogrammet i bærekraftig transport og logistikk har som målsetning å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

To prosjekter er nå bevilget støtte innenfor dette programmet, basert på en to-stegs utlysning fra juni 2009 med andre steg i februar 2010. De to prosjektene er:

• “Management, design and evaluation of sustainable freight and logistics systems” med prosjektleder Johan Marklund ved Lund Universitet

• “LogiNord; Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains”, med prosjektleder Heidi Carin Dreyer ved SINTEF

Totalt ble 16 søknader mottatt i første søknadsrunde, og det var hard konkurranse mellom de seks søknadene som gikk videre til siste runde.

Les mer om forskningsprogrammet ”Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context” her.

Tekst: Lisa H. Ekli
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her