To prosjekter får støtte innenfor forskningsprogram i bærekraftig transport og logistikk

22.04.2010
To prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i forskningsprogrammet ” Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context”. Det ble besluttet på NordForsks styremøte 14. april.
 To prosjekter får støtte innenfor forskningsprogram i bærekraftig transport og logistikk
Forskningsprogrammet i bærekraftig transport og logistikk har som målsetning å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

To prosjekter er nå bevilget støtte innenfor dette programmet, basert på en to-stegs utlysning fra juni 2009 med andre steg i februar 2010. De to prosjektene er:

• “Management, design and evaluation of sustainable freight and logistics systems” med prosjektleder Johan Marklund ved Lund Universitet

• “LogiNord; Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains”, med prosjektleder Heidi Carin Dreyer ved SINTEF

Totalt ble 16 søknader mottatt i første søknadsrunde, og det var hard konkurranse mellom de seks søknadene som gikk videre til siste runde.

Les mer om forskningsprogrammet ”Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context” her.

Tekst: Lisa H. Ekli
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her