Toppforskning i Nansens ånd

18.10.2011
På samme sted som Fridtjof Nansen forsvarte sin avhandling i april 1888, åpnet NCoE NorMER 11. oktober sitt første årsmøte. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo benyttet anledningen til å oppfordre forskerne til å fortsette i Nansens ånd.
Toppforskning i Nansens ånd

Norges forskningsminister Tora Aasland, statssekretær Kristine Gramstad og professor Nils Chr. Stenseth. Foto:©Terje Heiestad

Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER) er foreløpig blant de siste skudd på stammen av Nordic Centres of Excellence. Senteret startet sitt virke i 2011 og skal kombinere internasjonal og interdisiplinær ekspertise for å se på biologiske, økonomiske og sosiale konsekvenser av globale klimaendringer. Fokus er rettet mot den atlantiske torsken.

– Med fokus på økologi, evolusjon og økonomi, skal NorMER skaffe kunnskap som kommer alle til gode. Og om vi legger til empati, får vi Ole Petter Ottersen, rektor UiOfram et ekstra poeng, understreket rektor Ottersen (bildet), som i Nansens ånd påpekte at Norges ansvar strekker seg over landegrensene.

Første skritt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland understreket viktigheten av den marine forskningen både i forhold til fremtidig bærekraftig matproduksjon og kunnskap om sykdom og vaksinasjon, med referanse til de banebrytende funnene om torskens immunsystem som er gjort av Prof. Kjetill S. Jakobsen ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved UiO. – Hvordan bringe den kunnskapen som skapes gjennom marin forskning over til f.eks. forskning på vaksiner for mennesker, er en av de spennende utfordringene ved prosjektet, understreket hun.

År 2011 er dedikert til informasjon og diskusjon rundt forskning. Forskningsministeren påpekte at en av grunnene naturlig nok var UiOs 200 årsjubileum, men vel så viktig er det at denne prosessen er første steg mot hviteboken om forskning som den norske regjeringen planlegger til våren 2013.

– Forskningen som utføres ved de forskjellige Nordic Centres of Excellence er viktig for å få fram resultater. Samtidig har vi ikke muligheter til å finansiere alt, og må ta noen valg. Det er derfor gledelig at de nordiske landene enes om denne satsingen, understreket Aasland, som også trakk fram at NorMER oppfyller de interdisiplinære nødvendighetene for å drive banebrytende forskning i en global tidsalder.

Næringsutvikling

Også statssekretær Kristine Gramstad fra Fiskeri- og kystdepartementet understreket i sin tale hvor viktig NorMERs forskning er. – Bærekraftig utvikling av marine ressurser er bare mulig med mer kunnskap. I dag går norsk sjømatproduksjon til 150 land. Dette hadde ikke vært mulig uten forskerne, påpekte hun. Regjeringen har sterke føringer på at Norge skal være en ledende sjømatprodusent, og næringen er lokomotivet i denne utviklingen. Gramstad understreket også at bærekraftig vekst ikke er mulig uten dedikert forskningsinnsats.

Unge forskere

Professor Nils Christian Stenseth ved UiO, som er prosjektleder i NorMER, understreket på sin side at NorMER kommer til å bringe frem en ny NorMER forsamlinggenerasjon forskere som vil fungere som «limet i systemet» og få andre forskere til å ønske å bidra til å oppnå de høye faglige målene. – NorMER skal være synlige i internasjonal publisering, både i smalere fagtidsskrifter og bredere anlagte tidskrifter som Nature, understreket han.

De faglige innslagene ved åpningen fokuserte på nødvendighetene av forskning som styringsinstrument (ved Prof. Jeff Hutchings, Dalhousie University i Canada), torskens genomer (ved Prof. Kjetill S. Jakobsen,  Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), UiO) og lærdommen av langsiktige datastudier (Dr. Robert Dickson, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science).

Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress
Foto: ©Terje Heiestad, Millimeterpress

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her