Toppforskningsinitiativet: Anbudsutlysning för följeevaluering som öppnades den 8 december 2009 har frist förstkommande måndag 18.1.2010

11.01.2010
Det nordiska Toppforskningsinitiativet inom klimat, energi och miljö igångsätter en forskningsbaserad följeevaluering, som skall bidra till att utveckla och justera programmets strategier, organisering och operativa verksamhet.
Målsättningen är dels att bidra aktivt till bäst möjlig genomföring av programmet, dels att framskaffa kunskap som kan användes till att förbättra liknande framtida programsatsningar.

Anbudsutlysningen, som öppnades den 8 december, har frist förstkommande måndag 18.1.2010.

Utlysningstexten finner du på Doffin och TED.

Nyhetsbrev
Facebook