Toppforskningsinitiativet har kommet langt

17.09.2010
Det er oppsiktsvekkende hvor langt samarbeidet om Toppforskningsinitiativet er kommet, bare to år etter at de nordiske statsministrene ble enige om å sette i gang. Flere framhevet dette under Toppforskningsinitiativets første årskonferanse.
 Toppforskningsinitiativet har kommet langt
Flaggskip for nordisk samarbeid
Toppforskningsinitiativets årskonferanse fant sted 15. og 16. september på Nationalmuseet i København. Initiativet er i løpet kort tid blitt et flaggskip for det nordiske samarbeidet.

I alt 90 personer deltok på årskonferansen. De fikk høre om erfaringene så langt, hvor de ulike programmene og prosjektene står, og hva som kan skje videre.

Dialogen viktig
– TFI tar tak i den største utfordringen i vår tid og viser styrken og mulighetene vi som region har for å imøtekomme denne utfordringen. Det er et verktøy for å integrere forskning og innovasjon i Norden og en inspirasjon for europeisk forskningssamarbeid, sa avdelingssjef Gard Titlestad fra Nordisk ministerråd i sin åpningstale.

- Vi har god grunn til å være fornøyd med hvor langt vi er kommet i løpet av bare to år, konstaterte NordForsk-direktør Gunnel Gustafsson.

- Men nå skal vi ikke bare sette oss ned og vente på forskningsresultatene. Like viktig som resultatene er dialogen som skapes gjennom forskningssamarbeidet.

Gustafsson nevnte oppmerksomheten som TFI fikk i sommer på EuroScience Open Forum (ESOF), og hvordan det nordiske samarbeidet og TFI kan fungere som modell for annet regionalt og internasjonalt samarbeid.

Samtidig pekte hun på utfordringene ved organiseringen av TFI. Selv om TFI kan fungere mer effektivt enn annet internasjonalt samarbeid, er tiden er inne for å se på hvordan arbeidet med å styre TFI kan forenkles.

Kommunisere forskning
Paleontologen Jørn Hurum fra Universitetet i Oslo var invitert for å fortelle om formidling av forskning. Han baserte sitt foredrag på sine egne erfaringer med internasjonal medieoppmerksomhet i forbindelse med utgravingen av monsterøgler på Svalbard, og det 47 millioner år gamle fossilet Ida.

I forskerkretser har Hurum gjort seg bemerket for sin evne til å kommunisere forskning gjennom media, og 1,5 milliarder Google-klikk om Ida ble registrert i løpet av det første døgnet etter offentliggjøringen.

Hurum framhevet hvor nødvendig det er for forskere som vil nå ut til flere enn kolleger, å tilpasse informasjonen til et større publikum og å forberede seg godt før møter med mediene.

Programmer og prosjekter
En stor del av årskonferansen i København ble brukt til å presentere TFI-programmer og TFI-prosjekter.

Tilhørerne fikk høre om et Danmark på vei mot å dekke halve elforbruket sitt med vindkraft, polarforskere som bekymret følger smeltingen av verdens isdepoter og om CO2-lagring under bakken, som er på vei mot å bli en moden teknologi.

Lett å bli enige
Marit Larsen, leder av programkomiteen for delprogrammet ”CO2 – fangst og lagring” fortalte i sitt foredrag om hvor overraskende lett det har vært for ulike nordiske deltagere å bli enige om prioriteringene i dette delprogrammet.

Andre foredragsholdere tok opp utfordringene knyttet til å skape felles identitet i et virtuelt, nordisk forskningssenter der deltagerne sitter på hvert sitt sted det meste av tiden.

Nordisk føderasjon
Som avslutning på årskonferansen hadde arrangørene bedt den svenske historikeren Gunnar Wetterberg om snakke om nordisk samarbeid slik han ser det.

Wetterberg holdt et engasjert, tankevekkende og ikke så rent lite provoserende foredrag om hvor viktig det er at vi nå slår de nordiske landene sammen i en konføderasjon. – Sammen er vi i Norden verdens 10. eller 11. største økonomi. Men vi blir ikke hørt og kommer heller ikke til å bli hørt i de organene som setter dagsorden for den internasjonale diskusjonen. Dette skjer på viktige felter som økonomi og miljø. Som enkeltland blir vi overkjørt! sa Wetterberg.

Foredraget skapte mye engasjement blant konferansedeltagerne, og satte rammen for en engasjert debatt om nordisk samarbeid også på et mer overordnet nivå.

Les Nordisk Ministerråds dekning av konferansen her

Les mer om Toppforskningsinitiativet her


Tekst: Bård Amundsen Foto: Johannes Jansson, norden.org og Bård Amundsen (Jørn Hurum)

Bildetekster:
- Gunnel Gustafsson, direktør i NordForsk og Rolf Annerberg, programstyreleder i TFI
- 90 personer deltok på den første årskonferansen for Toppforskningsinitiativet
- Jørn Hurum
- Performancegruppen Trash holdt et originalt show under årskonferansen i København
- Gunnar Wetterberg skapte engasjement med sitt innlegg om Nordisk samarbeid
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her