Toppforskningsinitiativet til stede på Euroscience Open Forum i Torino

25.06.2010
2.-7. juli arrangeres Euroscience Open Forum (ESOF) – et europeisk møte tilegnet forskning og innovasjon som arrangeres hvert andre år. Representanter fra Toppforskningsinitiativet vil være til stede, både på stand og med en paneldiskusjon innenfor programmet ”Science to business” 5. juli kl. 12:00.
 Toppforskningsinitiativet til stede på Euroscience Open Forum i Torino
Ledende forskere, næringslivsrepresentanter, entreprenører, politikkutformere, kommunikatører og publikum fra hele verden vil samles i Torino for debatt og dialog omkring forskning innenfor alle felt.

ESOF er et internasjonalt og tverrfaglig møte som arrangeres hvert andre år i en større europeisk by. Dette året er Torino vertsby. Forelesninger, workshops, paneldiskusjoner og andre aktiviteter vil bidra til å rette fokus mot temaer som vitenskapelig og teknologisk forskning i Europa, hvordan man kan bygge broer mellom vitenskap og samfunn, og stimulerende politikk som støtter vitenskapelig forskning.

ESOF fungerer også som et forum for unge forskere. Studenter, stipendiater og post-docs oppfordres til å dele sine erfaringer og delta i debatter. Det vil også være en rekke arrangementer flere steder i Torino rettet mot allmennheten.

Toppforskningsinitiativet vil være til stede på stand under hele konferansen, og vi inviterer alle interesserte konferansedeltakere til vår paneldiskusjon 5. juli kl. 12:00. Tittelen på denne delen av programmet er: “The Nordic Top-level Research Initiative – a model for co-operation in Europe?”

Talerne i paneldiskusjonen er:

• Rolf Annerberg, Generaldirektør i Forskningsrådet Formas og leder for Toppforskningsinitiativets programstyre.
• Halldór Ásgrímsson, Generalsekretær i Nordisk ministerråd
• Gunnel Gustafsson, Direktør i NordForsk
• Riitta Mustonen, Visepresident i Finlands Akademi
• Marit Larsen, Administrerende director i Tel-Tek, Norge
• Jerzy Langer, Polish Academy of Science


Les mer om ESOF 2010 her!Tekst: Lisa H. Ekli
Illustrasjonsbilde: Logo ESOF2010, www.euroscience.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her