Toppforskningsinitiativets årskonferanse 2012

22.10.2012
Toppforskningsinitiativet innenfor klima, energi og miljø er nå i sitt fjerde år, og årskonferansen 2012 bygger videre på de gode erfaringer med å dele viten og resultater.

Årskonferansen er i Helsinki den 29. og 30.oktober, og hovedtemaet er grønn vekst.

På konferansen vil man blant annet diskutere hvordan det nordiske samarbeidet innen klima, energi og miljø kan bidra til økonomisk vekst i fremtiden, og hvordan man kan dra nytte av resultatene fra Toppforskningsinitiativet i det videre nordiske samarbeidet.

Les hele programmet her!

Nyhetsbrev
Facebook