Toppforskningsinitiativets første utlysning: Nordiske nettverk innenfor "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer"

28.08.2009
I den første utlysningen av midler innenfor Toppforskningsinitiativet inviteres nordiske nettverk til å bidra til den største felles-nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang.
 Toppforskningsinitiativets første utlysning: Nordiske nettverk innenfor "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer"
Målsetninger for delprogrammet Effektstudier og tilpasning til klimaendringer er å gi mer kunnskap om effektene av klimaendringer, om samfunnets evne til tilpasning, og de farer og muligheter som effekter av klimaendringer kan medføre for den nordiske regionen.

Et nordisk nettverk innenfor dette delprogrammet skal føre framstående forskermiljøer fra minst tre nordiske land sammen for å styrke og øke kvaliteten i forskningen og forskeropplæringen på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Det nordiske nettverket forventes å dekke emneområder innenfor ett eller flere av følgende punkter:

• Effekter av klimaendringer.
• Tilpasning til konsekvenser som omhandler land- og kystområder, samt byer.
• Muligheter som klimaendringene kan medføre for de nordiske landene.
• Effekter kan inkludere innvirkning på naturen, økosystemer, samfunn og økonomi.

Det oppfordres til interdisiplinære søknader, og deltakere fra industri, politikkutforming og samfunnsutvikling bør inkluderes der dette er relevant.

Finansiering
Toppforskningsinitiativet skal finansiere 10 nordiske nettverk innenfor dette delprogrammet. Hvert nettverk vil motta opptil NOK 300.000 pr år for inntil tre år. Midlene skal dekke direkte kostnader til ulike former for samarbeid (som workshops, konferanser, seminarer og forskerkurs) inkludert direkte administrative kostnader (maks 10 % av bevilgningen).

Søknadsfrist er 13. november 2009 (16:00 CET).

Les hele utlysningsteksten her!

For mer informasjon, se Toppforskningsinitiativets nettsider.

Kontaktpersoner:
Simone Heinz, Seniorrådgiver
E-mail: simone.heinz@nordforsk.org
Phone: +47 908 45 382

Michael Andersson, Seniorrådgiver
E-mail: michael.andersson@nordforsk.org
Phone: +47 941 68 547Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles-nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang. Initiativet er et nordisk bidrag til å løse den globale klimakrisen, samt fremme forskning og innovasjonen i den nordiske regionen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her