Torben R. Christensen publisert i Nature

Torben R. Christensen i sitt rette element. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Torben R. Christensen publisert i Nature

16.05.2014
Professor Torben R. Christensen ved Lunds universitet har publisert en artikkel i siste utgave Nature. Christensen er prosjektleder for NordForsk og Toppforskningsinitiativets Nordic Centre of Excellence DEFROST.

I artikkelen, Reduce Arctic methane uncertainty, forklarer Christensen hvorfor det er nødvendig å utvide antall målinger av metanfluks til atmosfæren fra land og hav, og dermed innhente sikrere kunnskap om metanets rolle i klimasammenheng.

I tillegg oppfordrer han alle som er opptatt av klimaendringene i Arktis om å ha et videre perspektiv for å få en bedre forståelse av hvordan metan påvirker det globale klimaet.

Hele artikkelen til Christensen finner du her.

DEFROST er et prosjektet i delprogrammet "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren" og har bakgrunn i de senere års dramatiske endringer i den arktiske kryosfære.

Les mer om DEFROST på Toppforskningsinitiativets hjemmeside.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her